โปรแกรม Body Fat Burn ลดไขมันตัว

โปรแกรม Body Fat Burn ลดไขมันตัว

คือการฉีดนาโนแฟตที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปที่ชั้นไขมันเพื่อสลายไขมันส่วนเกินตามบริเวณต่างๆของร่างกาย ทำให้ไขมันสลายและถูกขับออกจากร่างกายทางระบบน้ำเหลือง

นาโนแฟต ต้องทำกี่ครั้งจึงจะเห็นผล?

การลดไขมันด้วยวิธีนี้จะเห็นได้ว่าความหนาของชั้นไขมันลดลงตั้งแต่ครั้งแรกๆของการรักษา และลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะลดลงได้เท่าไรขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพไขมันของแต่ละบุคคล

บริเวณที่สามารถฉีดนาโนแฟตได้

-ลดนมน้อย 2 ข้าง 2,900 บาท

-ลดต้นแขน 2 ข้าง 3,900 บาท

-ลดปีกหลัง 2 ข้าง 3,900 บาท

-ลดเนื้อปลิ้นข้างเอว 3,900 บาท

-ลดต้นขา 2 ข้าง 5,900 บาท

Buffet เหมาๆ.สำหรับคนไขมันเยอะ

-Buffet ลดต้นแขน 5,900 บาท

-Buffet ลดต้นขา 8,900 บาท

-Buffet Body Fat Burn ลดทั้งตัว 15,900 บาท